جامع نیوز:سعید بیابانکی شاعربرجسته کشور معتقد است که ارائه شعر به صورت کتاب یکی از نقاط ضعف جشنواره هاست و باید بستری برای حضور شعر در رسانه ها مهیا شود. به گزارش جامع نیوز، سعید بیابانکی مسئول دفتر ترانه و سرود حوزه هنری و از شعرای برجسته کشور گفت: تقریباً در هر دوره ای از […]

جامع نیوز:سعید بیابانکی شاعربرجسته کشور معتقد است که ارائه شعر به صورت کتاب یکی از نقاط ضعف جشنواره هاست و باید بستری برای حضور شعر در رسانه ها مهیا شود.

به گزارش جامع نیوز، سعید بیابانکی مسئول دفتر ترانه و سرود حوزه هنری و از شعرای برجسته کشور گفت: تقریباً در هر دوره ای از انقلاب موضوعی برجسته می شود که توجه هنرمندان را به خود جلب می کند.
وی ادامه داد: در دهه ۶۰ بارزترین موضوع، جنگ تحمیلی و حضور امام(ره) بود که توجه هنرمندان را به خود جلب می کرد. در دهه ۷۰ مسئله ادبیات اجتماعی مطرح شد که در آثار هنرمندان نیز به نمایش درآمد.
این شاعر طنزپرداز درخصوص پدیدار شدن اینترنت و جهان مجازی در دهه ۸۰ و ارتباط آن با فضای شعری کشور خاطرنشان کرد: این دهه به علت مطرح کردن گفتمانی تازه باعث شد تا هنرمندان را در سرایش شعر دچار ساختارشکنی هایی کند.
وی مطرح شدن مفاهیم تازه در شعر جدید را خوب ارزیابی و عنوان کرد: شعر انقلاب اگر نخواهد با مفاهیم جدید همراه شود عقب می ماند و باید برای ارتباط با مخاطبان خود با این فضا همراه شود.
بیابانکی درخصوص شرایط فعلی شعر کشور اظهار داشت: در این دهه که کشور با مسائل و مشکلات زیادی رو به رو است رواج قالب طنز در شعر می تواند با استقبال قابل توجه مخاطبان رو به رو شود.
وی ادامه داد: طنز شاید در نگاه اول به مفهوم استفاده از کلمات خنده دار در ذهن مجسم شود؛ در صورتی که تعارض های موجود خود ایجاد طنز می کند.
این پژوهشگر عرصه شعر کشور تأکید کرد: آثار تولید شده درخصوص شعر انقلاب برای این که جایگاه خوبی در جامعه کسب کند باید از درون مایه طنز برخوردار شوند.
وی آثار جشنواره ای را آفتی بزرگ برای جامعه هنری به حساب آورد و گفت: رقابت هایی که در جشنواره ها وجود دارد خیلی مفید نیست و باعث می شود تا هنرمندان شرکت کننده بر اساس کشف فرمول داوری ها شعر تولید کنند که این موضوع به کیفیت جشنواره لطمه می زند.
بیابانکی ارائه شعر به صورت کتاب را یکی از نقاط ضعف جشنواره ها به شمار آورد و یادآورشد: باید بستری برای حضور شعر در رسانه ها مهیا شود و از ابزار موسیقی برای بیان آن استفاده کرد تا مخاطبان بیشتری را به دست آورد.
وی متذکر شد: کار پژوهشی که در دوره گذشته جشنواره ورود پیدا کرد می تواند زمینه ساز مطالعات عمیق تری در شعر کشور به حساب آید.
شایان ذکر است، چهارمین جشنواره سراسری شعر انقلاب ۱۵ دی ماه۹۳ در حوزه هنری سیستان و بلوچستان برگزار می شود.