جامع نیوز:بانک مسکن استان آذربایجان شرقی تاکنون در بخش ساخت مسکن مهر برای ۹۰۸۹۰ واحد، تسهیلاتی بالغ بر ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت نموده است. به گزارش جامع نیوز، محبوب قرصی معاون اجرایی بانک مسکن مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با بیان این مطلب گفت:همچنین میزان تسهیلات پرداخت شده بانک مسکن استان در بخش بافت فرسوده […]

جامع نیوز:بانک مسکن استان آذربایجان شرقی تاکنون در بخش ساخت مسکن مهر برای ۹۰۸۹۰ واحد، تسهیلاتی بالغ بر ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت نموده است.
به گزارش جامع نیوز، محبوب قرصی معاون اجرایی بانک مسکن مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با بیان این مطلب گفت:همچنین میزان تسهیلات پرداخت شده بانک مسکن استان در بخش بافت فرسوده مبلغ ۱.۵۱۱ میلیارد ریال برای ۸۸۸۱ واحد و در بخش مسکن روستایی مبلغ ۲.۶۴۳ میلیارد ریال برای ۲۹۷۴۰ واحد بوده، که رتبه اول کشوری را در پرداخت تسهیلات روستایی به خود اختصاص داده است.
وی افزود:تعداد پروژه های تحویل داده شده به متقاضیان مسکن مهر و فروش اقساطی شده ۴۶۴۳۹ واحد بوده که مبلغی بالغ بر ۹.۹۷۷ میلیارد ریال را شامل می شود.
معاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی یادآور شد: از تعداد ۹۰۸۹۰ واحد مسکونی مورد مشارکت بانک، تعداد ۷۵ هزار واحد مسکونی صد درصد تکمیل گردیده و تعداد ۱۵۸۹۰ واحد مسکونی از متوسط ۷۰ در صد پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشند.
وی همچنین اظهارداشت: بانک مسکن آمادگی دارداز محل اقساط وصولی مسکن مهر واحد هایی که قبلا فروش اقساطی شده اند برای پرداخت تسهیلات به واحد های نیمه تمام مسکن مهر و تامین مالی واحدهایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک اعلام می گردد، برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید.
قرصی در پایان گفت: با توجه به اینکه گردش مالی یکی از اصول اساسی در بانک ها می باشد و منابع مالی بانک جزء بیت المال محسوب می شود، لذا انتظاری که از تسهیلات گیرندگان مسکن مهر می توان داشت این است که با پرداخت به موقع اقساط خود، زمینه را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر این بانک، به سایر هم وطنان عزیز فراهم نمایند.