جامع نیوز: معاون پلیس راهور تهران بزرگ، از تجهیز ۲۵۰۰ پارکومتر به فناوری جدید خبر داد و گفت: شهروندان در زمان پارک خودرو در حاشیه خیابان حتما نسبت به شارژ پارکومتر اقدام کنند. به گزارش جامع نیوز، سرهنگ عین الله جهانی ،معاون پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به استناد ماده ۱۵ قانون رسیدگی به […]

جامع نیوز: معاون پلیس راهور تهران بزرگ، از تجهیز ۲۵۰۰ پارکومتر به فناوری جدید خبر داد و گفت: شهروندان در زمان پارک خودرو در حاشیه خیابان حتما نسبت به شارژ پارکومتر اقدام کنند.

به گزارش جامع نیوز، سرهنگ عین الله جهانی ،معاون پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به استناد ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اظهار داشت: بر اساس این ماده قانونی برای مدیریت پارک های حاشیه ای از دستگاهی به نام پارکوموتر (ایست سنج) استفاده می شود و رانندگان برای توقف در حاشیه خیابان بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف دارند.وی ادامه داد: میزان حق توقف به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و تصویب وزیر کشور تعیین می شود.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک راهور تهران بزرگ با بیان اینکه توقف بدون پرداخت هزینه در محدوده دستگاه های ایست سنج ممنوع است، افزود: در حال حاضر با توجه به توصیه پلیس راهور و تدبیر شهرداری تهران، این دستگاه ها نیم ساعت اول پارک را رایگان محاسبه می کنند و بیش از آن هزینه پارک در حاشیه لحاظ خواهد شد.سرهنگ جهانی در توضیح استفاده از دستگاههای پارکومتر اضافه کرد: در صورت توقف وسیله نقلیه راننده خودرو باید اقدام به شارژ دستگاه به وسیله کارت شهروندی یا کارت مترو و اتوبوس کند.وی گفت: مدت زمان توقف مورد نظر باید توسط رانندگان انتخاب و در دستگاه ذخیره شود و برای نیم ساعت اول هزینه ای از کارت مربوطه دریافت نشده و برای بیش از آن حق توقف قانونی لحاظ می شود.معاون پلیس راهور تهران عنوان کرد: در یک خیابان رانندگان فقط برای یک بار در طول یک روز می توانند از عدم پرداخت هزینه برای نیم ساعت اول استفاده کنند.سرهنگ جهانی از تجهیز ۲۵۰۰ دستگاه ایست سنج در ۱۵ هزار فضای پارک به فناوری نوین خبر داد و گفت: رانندگان در صورت پارک در حاشیه خیابان و عدم شارژ پارکومتر توسط ماموران پلیس ۲۰۰ هزار ریال جریمه می شوند.وی با تاکید بر اینکه رانندگان حتما به محض پارک باید نسبت به شارژ پارکومتر اقدام کنند، تصریح کرد: به رغم شارژ این دستگاه برای نیم ساعت هزینه ای کسر نمی شود.