جامع نیوز:بانک سامان در راستای سهولت و آسایش بیشتر مشتریان خود، سقف انتقال وجه ساتنا و پایا را در نت‌بانک سامان تغییر داد. به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، سقف انتقال وجه از طریق ساتنا در نت بانک از سیصد میلیون ریال (۳۰ میلیون تومان) به یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در هر انتقال […]

جامع نیوز:بانک سامان در راستای سهولت و آسایش بیشتر مشتریان خود، سقف انتقال وجه ساتنا و پایا را در نت‌بانک سامان تغییر داد.

به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، سقف انتقال وجه از طریق ساتنا در نت بانک از سیصد میلیون ریال (۳۰ میلیون تومان) به یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) در هر انتقال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، به موجب قوانین بانک مرکزی، مشتریان بانک سامان از این پس می‌توانند از طریق پایا حداکثر تا سقف پانصد میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) در هر انتقال به حساب‌های سایر بانک‌های کشور انتقال وجه دهند.

گفتنی است، انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا در سقف‌های جدید در نت بانک، منوط به کفایت سقف انتقال وجه مشتریان در نت‌بانک بوده و در صورت عدم کفایت، مشتریان ملزم به ارائه درخواست افزایش سقف به شعبه هستند.

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و سایر خدمات بانک با مرکز سامان ارتباط به شماره ۶۴۲۲-۰۲۱ تماس بگیرید یا به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنید.