جامع نیوز:مدیر امور بازرسی و نظارت بانک شهر‌، تکریم و احترام را مهم‌ترین عامل رضایتمندی مشتریان این بانک دانست. به گزارش جامع نیوز، علیرضا محمودی با بیان این مطلب گفت‌: بر اساس نظر سنجی صورت گرفته‌ از مشتریان این بانک‌، تکریم و احترام مهم‌ترین ویژگی بانک شهر است و ۶۸ درصد از پاسخگویان ،علت مراجعات […]

جامع نیوز:مدیر امور بازرسی و نظارت بانک شهر‌، تکریم و احترام را مهم‌ترین عامل رضایتمندی مشتریان این بانک دانست.
به گزارش جامع نیوز، علیرضا محمودی با بیان این مطلب گفت‌: بر اساس نظر سنجی صورت گرفته‌ از مشتریان این بانک‌، تکریم و احترام مهم‌ترین ویژگی بانک شهر است و ۶۸ درصد از پاسخگویان ،علت مراجعات خود به بانک شهر را تکریم و احترام مـــــــدیران و کارکنان به مشتریان می دانند.
وی افزود‌: بر اساس این نظر سنجی که در مهر و آبان ماه ۹۳ از مشتریان پایدار همه شعب انجام گرفته ، میزان رضایتمندی مشتریان و شهروندان تماس گیرنده با سامانه ۸۶۵۵ از نحوه رسیدگی، پیگیری و پاسخگوئی در این سامانه رشد چشمگیری داشته است .
به گفته محمودی، این افزایش رضایتمندی ، نتیجه مدیریت علمی و نواندیش در بانک و نیز وجود هـــمدلی و همکاری واحدهای مختلف و همراهی مدیران و کارکنان بانک شهر بوده است .
وی در ادامه با اشاره به این‌که تاکنون جهت توسعه همه جانبه و افزایش اثر بخشی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گام‌های مؤثری برداشته شده است‌، ابراز امیدواری کرد تا با جلب مشارکت بیشتر و رضایتمندی مشتریان ، بانک شهر بتواند به دستاوردهای ارزشمندی در الویت اول بانک که همان تکریم و احترام به مشتریان است ، دست یابد .