جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر این‌که خط قرمز اقدامات این بانک ، قوانین و مقررات بانک مرکزی است‌، انجام هرگونه توافق در پرداخت سوده سپرده با نرخ های ترجیحی به سپرده گذاران را غیر قانونی دانست . به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت‌: مهم‌ترین استراتژی […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر این‌که خط قرمز اقدامات این بانک ، قوانین و مقررات بانک مرکزی است‌، انجام هرگونه توافق در پرداخت سوده سپرده با نرخ های ترجیحی به سپرده گذاران را غیر قانونی دانست .
به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت‌: مهم‌ترین استراتژی این بانک، رعایت دقیق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و همواره به عنوان دستورالعمل اجرایی مورد تاکید بانک بوده است .
وی افزود‌: بر این اساس و بنا بر اعلام امور سازمان و برنامه ریزی ‌، حداکثر و حداقل سود متعلق به سپرده گذاری های کوتاه و بلند مدت بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی مشخص می‌شود و قطعا افتتاح هرگونه حساب سپرده با نرخ‌های ترجیحی غیر قانونی است و هیچکدام از مسئولان بانک ، مجاز به انجام توافق در پرداخت سود سپرده با نرخ‌های ترجیحی به سپرده گذاران نیستند.