جامع نیوز:مدیر امور هماهنگی و ارتباط با شهرداری‌های بانک شهر بر تاثیر حمایت این بانک از پروژه‌های عمرانی در بهبود زندگی شهروندان تاکید کرد و افزود‌: این بانک با رعایت چارچوب اصول بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار‌، خدمات خود را در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی به شهروندان ارائه می‌دهد . به […]

جامع نیوز:مدیر امور هماهنگی و ارتباط با شهرداری‌های بانک شهر بر تاثیر حمایت این بانک از پروژه‌های عمرانی در بهبود زندگی شهروندان تاکید کرد و افزود‌: این بانک با رعایت چارچوب اصول بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار‌، خدمات خود را در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی به شهروندان ارائه می‌دهد .
به گزارش جامع نیوز، غلامحسین تابش فر با بیان این مطلب گفت : همکاری و مشارکت شهرداری‌ها با بانک شهر علاوه بر آن‌که در توسعه و پیشرفت شهر تاثیر زیادی دارد ، می‌تواند بر زندگی شهروندان نیز تاثیرگذارباشد .
وی افزود‌: به همین منظور برای تبدیل شدن بانک شهر به بانک شهروندی‌، این بانک با رعایت چارچوب اصول بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار‌، خدمات خود را در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی به شهروندان ارائه می‌دهد .
تابش فر با اشاره به سفرهای استانی بانک شهر‌، خاطر نشان کرد‌: ارتقای جایگاه بانک برای ارائه خدمات بیشتری به شهرداری‌ها و تخصصی کردن خدمات آن با توجه به نیاز شهرداری‌‌ها‌، انگیزه این سفرها بوده است .
به گفته وی‌، این بانک درپروژه های عمرانی کلان شهرها ازجمله تهران‌، تبریز‌، شیراز، قم و اهواز در حد سقف ضوابطی که داشته ، مشارکت کرده و تلاش می‌شود که با ارتباط با سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، خدمات مناسبی ارائه دهد .