جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر با اشاره به مدیریت جهادی در روند ارائه خدمات این بانک به شهروندان اظهار کرد : بانک شهرمی تواند با سرمایه گذاری های مناسبی که در پروژه های شهری انجام می دهد، فاصله شمال جنوب را کم کند و گام های درستی در مسیر عدالت اجتماعی بردارد . به گزارش […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر با اشاره به مدیریت جهادی در روند ارائه خدمات این بانک به شهروندان اظهار کرد : بانک شهرمی تواند با سرمایه گذاری های مناسبی که در پروژه های شهری انجام می دهد، فاصله شمال جنوب را کم کند و گام های درستی در مسیر عدالت اجتماعی بردارد .

به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با اشاره به اهمیت درآمدهای پایدار برای شهرداری ها اظهار کرد: بانک شهر الگوی مناسبی برای تدوین و برنامه ریزی مدیریت مالی کلانشهرهاست و اتکای خوبی برای شهرداری ها به منظور تامین منابع مالی پروژه های عمرانی است .

وی افزود: تامین به موقع نقدینگی برای پروژه های شهری، موجب افزایش سرعت ساخت و ساز و کاهش هزینه ساخت می شود و از این رو بانک شهر در پروژه های مهم شهری که در خدمت توسعه شهر است و هم سود خوبی برای سهامداران آن دارد، مشارکت می کند .

مدیر عامل بانک شهر خاطر نشان کرد: بانک شهر می تواند با سرمایه گذاری های مناسبی که در پروژه های شهری انجام می دهد، فاصله شمال جنوب را کم کند و گام های درستی در مسیر عدالت اجتماعی بردارد .

پورزرندی در ادامه تصریح کرد : مدیران و کارکنان بانک شهر با استفاده از مدیریت جهادی ، توان مضاعفی در خدمت رسانی به شهروندان کسب کرده و می کند .

وی با تاکید بر این که بانک شهر در تلاش است تا در کنارمجموعه مدیریت شهری به ارائه خدمت به شهروندان بپردازد ، افزود: تداوم این همکاری و توسعه بیش از پیش توان مکمل شهرداری ها و بانک شهر، همواره مورد تاکید ما قرار داشته است و حاصل این ارتباط دوسویه ، بهینه سازی و ارتقای سطح رفاه و خدمت رسانی به شهروندان خواهد بود .