جامع نیوز: مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اعلام خودکفایی کشور در ساخت سکوهای نفتی، گفت: اقداماتی هم برای انتقال فناوری ساخت و تعمیر کشتی های بزرگ به کشور و همچنین تدوین استانداردهای دریایی آغاز شده که در آینده نزدیک، اجرایی می شود. علی اکبر صفایی با اشاره به وضعیت صنایع دریایی و نفتکش کشور، […]

جامع نیوز: مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اعلام خودکفایی کشور در ساخت سکوهای نفتی، گفت: اقداماتی هم برای انتقال فناوری ساخت و تعمیر کشتی های بزرگ به کشور و همچنین تدوین استانداردهای دریایی آغاز شده که در آینده نزدیک، اجرایی می شود.

علی اکبر صفایی با اشاره به وضعیت صنایع دریایی و نفتکش کشور، اظهار داشت: هرچند صنایع دریایی ما هنوز با شرایط مطلوب و متناسب با ظرفیت های دریایی کشور، فاصله زیادی دارد اما خوشبختانه در سال های اخیر و برغم تمام مشکلات و محدودیت های بین المللی، اقدامات خوبی در این بخش صورت گرفته است.وی با بیان اینکه ساخت و تعمیر سکوهای نفتی و تعمیرات کشتی در کشور یکی از دستاوردهای صنایع دریایی در کشور است، تاکید کرد: مطمئن ترین راه برای ورود به مرحله ساخت کشتی، شروع از تعمیرات است.وی افزود: با انجام تعمیرات و کسب سهم از این بازار قطعا اعتماد مالکان خارجی را نیز برای ساخت بدست خواهیم آورد