جامع نیوز۲۴: معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو از رایگان شدن داروهای سرطانی در مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: داروهای سرطانی که تحت پوشش بیمه هستند به عنوان بسته‌های حمایتی در اختیار بیماران مناطق محروم که بی‌بضاعت هستند، قرار خواهد گرفت. به گزارش جامع نیوز، اکبر عبدالهی درباره رایگان شدن […]

جامع نیوز۲۴: معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو از رایگان شدن داروهای سرطانی در مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: داروهای سرطانی که تحت پوشش بیمه هستند به عنوان بسته‌های حمایتی در اختیار بیماران مناطق محروم که بی‌بضاعت هستند، قرار خواهد گرفت.

به گزارش جامع نیوز، اکبر عبدالهی درباره رایگان شدن داروهای سرطانی گفت: تمامی داروهای موجود در کشور که ویژه این قشر از بیماران است توسط وزارت بهداشت و بیمه ها تحت پوشش قرار دارد. در حقیقت مهمترین هدف در طرح تحول سلامت، ارتقاء دانش افراد درباره درست مصرف کردن داروهای سرطانی است.
وی با بیان این مطلب که داروهای سرطانی که تحت پوشش بیمه هستند در بسته حمایتی قرار خواهند گرفت، افزود: در واقع برای بیماران در مناطق محروم بسته های حمایتی طراحی شده، به طوری که می توان گفت این بسته ها در مناطق محروم به صورت رایگان در اختیار مبتلایان به این بdماری قرار خواهد گرفت زیرا که ارادی که تحت پوشش بیمه ها قرار دارند باید درصدی از مبلغ دارو را بپردازند، اما افرادی که این بسته ها را دریافت می کنند هیچ هزینه ای را نباید در قبال آن بپردازند.
به گفته معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، دارهای سرطانی گرانقیمت به صورت رایگان در اختیار این قشر قرار خواهد گرفت، به این ترتیب بخشی از داروهای بیماران سرطانی و شیمی درمانی رایگان می شود.عبدالهی با اشاره به این مطلب که داروهای شیمی درمانی مورد نیاز بیماران سرطانی در بیمارستان دولتی تامین خواهد شد، افزود: در حقیقت این داروها در اختیار بیماران قرار داده می شود و دیگر نیازی نیست که بیماران برای تهیه دارو سرگردان شوند