جامع نیوز:مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران از راه اندازی قراردادهای آتی زیره تحویل خرداد ۹۴ از روز یکشنبه ۱۶ آذرماه خبر داد. به گزارش جامع نیوز، پدرام زادنو عزیزی در این خصوص گفت: قراردادهای آتی زیره سبز تحویل خرداد ماه ۹۴ در اولین روز معاملاتی در ۱۶ آذر بدون حد نوسان قیمتی، با […]

جامع نیوز:مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران از راه اندازی قراردادهای آتی زیره تحویل خرداد ۹۴ از روز یکشنبه ۱۶ آذرماه خبر داد.

به گزارش جامع نیوز، پدرام زادنو عزیزی در این خصوص گفت: قراردادهای آتی زیره سبز تحویل خرداد ماه ۹۴ در اولین روز معاملاتی در ۱۶ آذر بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. وی افزود: قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خوهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در ادامه با اشاره به زمان راه‌اندازی قراردادهای آتی زیره سبز در اردیبهشت ماه سالجاری و پایینتر بودن حجم معاملات نسبت به سطح مورد انتظار معاملات بر روی این قرارداد از آغاز تا کنون گفت: در سال ۹۳ منطقه خراسان طی یک رویداد کم‌سابقه دچار خشکسالی شد و از آن مهم‌تر سرمازدگی محصول نیز میزان تولید زیره سبز را به شکل قابل توجهی کاهش داد که این امر یکی از دلایل اصلی عدم رونق کافی در معاملات زیره سبز بوده است . وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی بررسی‌های به عمل آمده در زمینه آسیب‌شناسی قراردادهای آتی زیره سبز، راهکارهای متعددی برای بهبود شرایط معاملاتی در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه پیش بینی می شود سال آینده حجم تولید این محصول افزایش یابد، با هدف رونق بخشی به معاملات تصمیم‌گرفته شد که به جای بازگشایی نماد معاملاتی ما‌ه‌های باقیمانده سال ۹۳، نماد معاملاتی خرداد ماه سال ۹۴ باز شود که به لحاظ انتظارات معامله‌گران در ارتباط با فراوانی کالا، حجم معاملات افزایش یابد.