جامع نیوز:عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: ایجاد اشتغال و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از رسالت های اصلی بانک توسعه تعاون است. به گزارش جامع نیوزدکتر بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در اولین جلسه سمینار مدیریت شعب استان های منطقه چهار کشور ضمن اشاره به هدف از تاسیس […]

جامع نیوز:عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: ایجاد اشتغال و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از رسالت های اصلی بانک توسعه تعاون است.
به گزارش جامع نیوزدکتر بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در اولین جلسه سمینار مدیریت شعب استان های منطقه چهار کشور ضمن اشاره به هدف از تاسیس این بانک در توسعه بخش تعاون با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد : رسالت این بانک، توسعه بخش تعاون ، ایجاد اشتغال و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی می باشد و شعب ما در سراسر کشور تاکنون با ارائه تسهیلات به تعاونگران در جهت این اهداف قدمهای موثری برداشته است .
وی رفتار و برخورد صحیح اجتماعی کارکنان در شعب را از سرمایه های اجتماعی بانک قلمداد کرد و افزود : مشتری مداری ، ارائه خدمات همراه با ادب و احترام متقابل به خود و دیگران ، سبب افزایش سرمایه اقتصادی بانک خواهد شد که در این خصوص باید برنامه ریزی و آموزشهای لازم صورت گیرد
در ادامه جلسه داود اختری مدیر امور شعب استانها افزود: تقسیم بندی مناطق ۶ گانه براساس استانهایی که بیشترین شعب وبیشترین قابلیت ها وکارایی را داشتند صورت گرفته است وهمکارانی که در تمام زمینه ها چه در زمینه فنی ، ادار ی ،رفتاری وعملکردی بهترین بودند از سوی مدیرعامل واعضای محترم هیات مدیره به عنوان مسئولین منطقه برگزیده شدند .
وی افزود : استان اصفهان یکی از مناطق ۶ گانه است که ۵ استان دیگر به آن واگذار شده وهدف از این تقسیم بندی انتقال تجارب ، اطلاعات وپیشنهادها وراهکارهای وبا تبادل نظر استانهای هم جوار نسبت به رفع مشکلات موجود در شعب با هماهنگی مسئول می باشد
وبا این رویکرد که هر منطقه باید در در تمام زمینه ها از منطقه دیگر سرآمد وبرتر باشد زیرا که عملکرد به صورت منطقه ای وبین ۶ منطقه کشور ارزیابی ومقایسه خواهد شد پس به تلاش مضاعف وتعامل وارتباط تنگاتنگ مدیران نیاز است تا با انتقال تجربیات ورابطه دوستانه وصمیمیت بیشتر منطقه موفق باشد .
در ادامه شیخ حسینی مسئول هماهنگی منطقه ۴ کشور ضمن تشریع اهداف تاسیس مناطق ۶ گانه وتاکید بر لزوم هم اندیشی ، هم افزایی ، تبادل تجارب واطلاعات وارتقای عملکرد وتحقق اهداف بانک در منطقه اعلام نمودند وهمچنین کارشناس نظارت اعتبارات و بازرس منطقه جهت بازدید وبازرسی های منطقه ای معرفی خواهند شد ومسئول منطقه به صورت دوره ای بازدیدهایی جهت بررسی مسائل ومشکلات استانها مساعدت وکمک وپیگیری جهت مرتفع نمودن آنهاخواهند داشت.