جامع نیوز: سهام شرکت های سرمایه گذاری مفتاح، سیراف، اعتصام، سلیم، زعیم، ارشک، حافظ اعتماد و پردازش اطلاعات ایرانیان روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه روی میز فروش بازارسوم فرابورس ایران می روند. به گزارش جامع نیوز شرکت های داد و ستد آریا، گروه مالی ایرانیان، اعتبارآفرین، سرمایه گذاری بهمن و گروه صنعتی ایرانیان قصد […]

جامع نیوز: سهام شرکت های سرمایه گذاری مفتاح، سیراف، اعتصام، سلیم، زعیم، ارشک، حافظ اعتماد و پردازش اطلاعات ایرانیان روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه روی میز فروش بازارسوم فرابورس ایران می روند.

به گزارش جامع نیوز شرکت های داد و ستد آریا، گروه مالی ایرانیان، اعتبارآفرین، سرمایه گذاری بهمن و گروه صنعتی ایرانیان قصد دارند، ۱۰۰ درصد سهام شرکت های سرمایه گذاری اعتصام، سیراف، مفتاح و ۹۹.۹ درصد سهام سرمایه گذاری سلیم را شنبه ۱۳ دی ماه به صورت یکجا و شرایطی در بازار سوم عرضه کنند.در این مزایده قیمت های پایه هر سهم شرکت های سرمایه گذاری اعتصام، سیراف، مفتاح و سلیم به ترتیب ۲۱۲۰،۱۴۸۰،۱۴۰۰ و ۳۰۵۰ ریال تعیین شده است.همچنین یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۰۰درصد سهام شرکت سرمایه گذاری ارشک معادل ۲۰ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۴۱۰ ریال در بازار سوم واگذار خواهد شد.سهامداران عمده این شرکت سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری بهمن، داد و ستد آریا، گروه مالی ایرانیان، اعتبارآفرین و گروه صنعتی ایرانیان هستند.افزون بر این، ۱۰۰ درصد سهام معادل ۱۰۰ هزار سهم شرکت های سرمایه گذاری زعیم، حافظ اعتماد و همچنین پردازش اطلاعات ایرانیان روز یکشنبه ۱۴ دی به صورت یکجا به فروش می رود.همچنین قیمت های پایه هر سهم این سه شرکت به ترتیب ۳۵ هزار ،۴۶ هزار و ۳۱ هزار ریال اعلام شده است.گفتنی است، گروه مالی ایرانیان، اعتبار آفرین و داد و ستد آریا از سهامداران عمده این شرکت ها محسوب می شوند