جامع نیوز:طرح «سپرده سبز» بانک پاسارگاد به منظور ایجاد فرصتی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست ارایه شد. به گزارش جامع نیوز، این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و همچنین حفظ و حراست از محیط زیست با راه اندازی طرح”سپرده سبز” ، فرصت حمایت از محیط زیست را برای مشتریان بانکی خود […]

جامع نیوز:طرح «سپرده سبز» بانک پاسارگاد به منظور ایجاد فرصتی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست ارایه شد.

به گزارش جامع نیوز، این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و همچنین حفظ و حراست از محیط زیست با راه اندازی طرح”سپرده سبز” ، فرصت حمایت از محیط زیست را برای مشتریان بانکی خود فراهم کرد.بر اساس این خبر این طرح در قالب افتتاح یک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با نرخ سود علی الحساب ۱۰درصد ارایه شده است که مشتریان می توانند با نظر خود از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد سود سپرده خود را به سپرده حامیان محیط زیست منتقل کنند؛ همچنین به منظور ارج نهادن به اقدام شایسته مشتریان، کارت نقدی ویژه‌ای برای این نوع سپرده طراحی شده که پس از افتتاح تقدیم مشتریان خواهد شد.همچنین بانک پاسارگاد در جهت تشویق و ترغیب مشتریان برای مشارکت در این طرح هر ساله به قید قرعه ۱۰۰فقره کمک هزینه ۲۰میلیون ریالی به سپرده گذاران اهدا خواهد کرد