جامع نیوز:در راستای تغییر در ساختار سازمانی و همچنین عناوین برخی معاونت ها در بانک سینا، انتصاباتی در این بانک صورت گرفت. به گزارش جامع نیوزبر این اساس مدیرعامل بانک سینا در حکمی، حسین فرزان اصل که عهده دار معاونت اعتبارات و سرمایه گذاری بود را به سمت معاون “سرمایه گذاری و امور بین الملل” […]

جامع نیوز:در راستای تغییر در ساختار سازمانی و همچنین عناوین برخی معاونت ها در بانک سینا، انتصاباتی در این بانک صورت گرفت.

به گزارش جامع نیوزبر این اساس مدیرعامل بانک سینا در حکمی، حسین فرزان اصل که عهده دار معاونت اعتبارات و سرمایه گذاری بود را به سمت معاون “سرمایه گذاری و امور بین الملل” منصوب کرد. وی جزو اعضای هیئت مدیره بانک سینا نیز محسوب می شود.
در همین راستا محمدجعفر پویانسب هم که پیشتر معاونت امور مالی و بودجه را برعهده داشت بر اساس حکم مدیرعامل بانک سینا به سمت “معاونت مالی و پشتیبانی” منصوب شد.
بر اساس حکمی دیگر از سوی دکتر کوروش پرویزیان، مصطفی ذوالقدر به سمت معاون “منابع انسانی و شعب” منصوب شد. وی پیشتر سمت سرپرستی این معاونت را برعهده داشت.
همچنین بر اساس حکم صادره از سوی مدیرعامل بانک سینا، ناصر صنعتی نژاد که پیشتر سمت مشاور عالی بانک را عهده دار بود به سمت “معاون اعتبارات و نظارت” منصوب شد.