جامع نیوز:مسابقه کشتی ۱۵ جانبه به میزبانی هیت کشتی باقرشهر برگزارمی گردد به گزارش جامع نیوزمجتبی حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت این برای چندمین باراست که دراین منطقه این مسابقات درسطح بالا برگزار می گردد وی هدف ازبرگزاری این مسابقات راسطح بندی کشتی گیران ورقابتی شدن جهت حضوردرعرصه های بالا ترکشوری وبین المللی عنوان […]

جامع نیوز:مسابقه کشتی ۱۵ جانبه به میزبانی هیت کشتی باقرشهر برگزارمی گردد
به گزارش جامع نیوزمجتبی حسینی مسئول برگزاری این مسابقات گفت این برای چندمین باراست که دراین منطقه این مسابقات درسطح بالا برگزار می گردد
وی هدف ازبرگزاری این مسابقات راسطح بندی کشتی گیران ورقابتی شدن جهت حضوردرعرصه های بالا ترکشوری وبین المللی
عنوان کرد.

وی درادامه خاطرنشان کرداین مسابقه باحضورتیمهای تهران-توابع تهران وکرج دررده های سنی نونهالان وخردسالان درروزجمعه۹۳/۱۰/۵ درباقرشهربرگزارمی شود
وی درخاتمه افزود:این مسابقه باحمایتهای بی دریغ حاج اکبرابراهیمی مدیرعامل مجموعه تالارهای گلسرخ که همیشه حامی ورزش این منطقه بوده وهستندوتربیت بدنی وشورای شهرباقرشهربرگزارمی گردد.