جامع نیوز:مهندس عطاء اله آیت الهی، نایب رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین، از سوی هیات مدیره بانک به عنوان سرپرست بانک کارآفرین انتخاب شد. به گزارش جامع نیوز، مهندس آیت اللهی، از سابقه ۱۵ ساله درخشانی در صنعت بانکداری کشور برخوردار بوده و از ابتدای تاسیس بانک کارآفرین در سال ۱۳۷۸ تاکنون، به عنوان عضو […]

جامع نیوز:مهندس عطاء اله آیت الهی، نایب رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین، از سوی هیات مدیره بانک به عنوان سرپرست بانک کارآفرین انتخاب شد.

به گزارش جامع نیوز، مهندس آیت اللهی، از سابقه ۱۵ ساله درخشانی در صنعت بانکداری کشور برخوردار بوده و از ابتدای تاسیس بانک کارآفرین در سال ۱۳۷۸ تاکنون، به عنوان عضو مجمع موسسان بانک کارآفرین و عضو هیات مدیره در این بانک فعالیت موثر داشته است.

شایان ذکر است مهندس آیت اللهی قبلاً رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران، رئیس هیات مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی و رئیس هیات مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث بوده است. همچنین وی هم اکنون مدیر عامل نایب رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین و «شرکت مهندسین مشاور جویاب نو» است.