به گزارش جامع نیوز، بانک مرکزی در پی درخواست موسسه اعتباری توسعه برای افزایش حجم و سطح فعالیت های خود در سراسر کشور با تاسیس ۴ شعبه و یک باجه جدید توسط این موسسه موافقت کرد. بنابر این گزارش و بر اساس برنامه ریزی ها و بررسی های صورت گرفته شعب جدید موسسه اعتباری توسعه […]

به گزارش جامع نیوز، بانک مرکزی در پی درخواست موسسه اعتباری توسعه برای افزایش حجم و سطح فعالیت های خود در سراسر کشور با تاسیس ۴ شعبه و یک باجه جدید توسط این موسسه موافقت کرد.
بنابر این گزارش و بر اساس برنامه ریزی ها و بررسی های صورت گرفته شعب جدید موسسه اعتباری توسعه در شهرهای ایلام ، بیرجند، بوشهر و خرم آباد به عنوان پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا پس از تایید نهایی آن توسط نهاد ناظر شعب جدید فعالیت خود را آغاز کنند.
موسسه اعتباری توسعه به عنوان اولین موسسه دارنده مجوز موسسات مالی و اعتباری در ایران از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در کشور آغاز کرد و تا سال گذشته تنها موسسه دارای مجوز از بانک مرکزی متصل به شبکه شتاب در این بخش بود.
بنابر این گزارش هم اکنون موسسه اعتباری توسعه در سراسر کشور با حدود ۵۰ شعبه و ۲ باجه و چندین واحد مجازی به صدها هزار مشتری خدمات ارائه کرده و به منظور ارتقا سطح فعالیت های خود در حال گسترش بانکداری مجازی است.