جامع نیوز:مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: تاکید رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید و صنعت کشور از ضروریات اقتصاد کشور به ویژه در شرایط خروج از رکود است. به گزارش جامع نیوز، حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: خوشبختانه دکتر فطانت، […]

جامع نیوز:مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: تاکید رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید و صنعت کشور از ضروریات اقتصاد کشور به ویژه در شرایط خروج از رکود است.
به گزارش جامع نیوز، حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: خوشبختانه دکتر فطانت، نگاه مثبتی به بحث طراحی ابزارهای مالی نوین دارند که در این زمینه طی سال های اخیر بورس کالای ایران به نوعی پیش روی بازار سرمایه بوده است.
مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: طراحی و راه اندازی قراردادهای آتی و اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه های کالایی متنوع از جمله اقدامات بورس کالای ایران برای توسعه ابزارهای مالی و کمک به افزایش سهم این بورس در تامین مالی بخش تولید کشور بوده است.
پناهیان افزود: مجموعه اقدامات یاد شده در چارچوب اجرای برنامه خروج از رکود دولت تدبیر و امید همچنان توسعه خواهد یافت، به طوری که راه اندازی قرارداد آتی بر پایه کنجاله سویا و نیز طراحی قراردادهای اختیار معامله کالایی در دستور کار بورس کالای ایران قرار دارد.
وی اظهار داشت: براین اساس بورس کالای ایران با توجه به برنامه های گسترده پیش رو، همچون گذشته، همراه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای برنامه های توسعه ای بازار سرمایه خواهد بود.
مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار از خدمات ارزشمند دکتر صالح آبادی یاد کرد و خاطرنشان کرد: طی بیش از ۹ سالی که دکتر صالح آبادی، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را در اختیار داشتند، مجموعه بازار سرمایه و نیز بورس کالای ایران توسعه مطلوبی را تجربه کرد.