جامع نیوز:شرکت بیمه توسعه با اشاره به پرداخت ‌بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال خسارت شخص ثالث بالای ۲ میلیارد ریال، از پرداخت تمامی بدهی‌های خود به خسارت‌دیدگان تا پایان سال جاری خبر داد. به گزارش جامع نیوز، با گذشت بیش از ۳۱۰ روز از آغاز تعلیق فروش بیمه شخص ثالث این شرکت توسط بیمه مرکزی، […]

جامع نیوز:شرکت بیمه توسعه با اشاره به پرداخت ‌بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال خسارت شخص ثالث بالای ۲ میلیارد ریال، از پرداخت تمامی بدهی‌های خود به خسارت‌دیدگان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش جامع نیوز، با گذشت بیش از ۳۱۰ روز از آغاز تعلیق فروش بیمه شخص ثالث این شرکت توسط بیمه مرکزی، شرکت بیمه توسعه توانست صرفاً در بخش بیمه شخص ثالث، بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال خسارت بالای ۲ میلیارد ریال را به زیان‌دیدگان پرداخت کند.
این گزارش حاکی است،‌ با توجه به اینکه در بسیاری از تصادفات، ‌میزان خسارت و دیه دریافتی یک زیان دیده، بیشتر از حداکثر دیه تعیین شده ناشی از فوت یک انسان (۲میلیارد ریال) بوده و تا میزان چند برابر آن نیز قابل ارتقاء است،‌ شرکت بیمه توسعه توانسته است، صرفاً در زمینه خسارت دیدگان شخص ثالث، تعداد ۶۵ فقره خسارت بالای ۲میلیارد ریال به مبلغ بیش از ۱۷۷ میلیارد ریال را پرداخت و تسویه کند.
در این گزارش آمده است،‌ در میان زیان‌دیدگان بیمه شخص ثالث بیمه توسعه، تعداد قابل توجهی پرونده تسویه شده با مبالغی در حدود ۶ میلیارد ریال و بالاتر نیز وجود دارد که با توجه به عدم درآمدزایی بیمه توسعه، به واسطه تعلیق فروش بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی، در نوع خود تأمل برانگیز و حائز اهمیت ویژه‌ای است.روابط عمومی بیمه توسعه افزود: همچنین با توجه به اطلاعات بعضاً نادرست منتشر شده در رسانه ها توسط برخی نهادها، شرکت بیمه توسعه با توکل به خدا و به کمک سرمایه گذاری‌های خود و دوراندیشی‌هایی که در گذشته انجام داده است، در حال پرداخت خسارات خود بوده و تا پایان سال جاری، تمامی بدهی‌های خود را به خسارت دیدگان پرداخت می‌کند.