جامع نیوز: بانک مرکزی ضمن هشدار جدی به بانک‌ها و موسسات‌‌ اعتباری در مورد پرداخت سود علی‌الحساب، بر رعایت چارچوب توافقات تاکید کرد به گزارش جامع نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها و موسسات‌‌ اعتباری را به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند […]

جامع نیوز: بانک مرکزی ضمن هشدار جدی به بانک‌ها و موسسات‌‌ اعتباری در مورد پرداخت سود علی‌الحساب، بر رعایت چارچوب توافقات تاکید کرد

به گزارش جامع نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها و موسسات‌‌ اعتباری را به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت موظف نمود.به منظور ارتقای انضباط در بازار پولی کشور و جلوگیری از رقابت ناسالم فعالان این بازار؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها و موسسات‌‌ اعتباری دارای مجوز را از تاریخ ۱ / ۱۰ / ۹۳ موظف به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نموده است.

همچنین کلیه موسسات متقاضی اخذ مجوز فعالیت از این بانک شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونیهای اعتبار میزان و افضل‌توس و همچنین بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخهای سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور می باشند.

علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) برای مشتریان خودداری نموده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه های عمومی توسط موسسات صدرالذکر ممنوع می‌باشد. بدیهی است چنانچه نهادهای پولی مزبور بر خلاف ضوابط و مقررات موجود اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید، انجام تبلیغات یا پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه‌گزاری مدت دار بیش از میزان تعیین شده طی بخشنامه شماره ۲۶۰۲۴۳/۹۳ مورخ ۲۹ / ۹ / ۹۳ بانک مرکزی نمایند، این بانک حسب وظایف قانونی خود ضمن جلوگیری از پرداخت سود به حسابهای سرمایه‌گذاری افتتاح شده و برخورد قانونی با این نهاد متخلف، روند صدور مجوز نهاد مزبور را مورد تجدید نظر قرار داده و مراحل طی شده قبلی را کان‌لم‌یکن می کند.به هرحال کلیه سپردهای جدیدی که بعد از تاریخ فوق الاشعار د راین موسسات ایجاد می شود باطل بوده و در صورت بروز هر گونه مشکلی مورد تایید مرجع نظارتی نیست.شایان ذکر است موسسات فوق الذکر باید این اطلاعیه را به عنوان ابلاغ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلقی نمایند.