جامع نیوز: مدیر عامل بانک ملت با سرپرست دانشگاه دیدار کرد در این دیدار تفاهم نامه ای بین دانشگاه تهران و بانک ملت منعقد شد. به گزارش جامع نیوز، دکتر محمود نیلی احمدآبادی ، سرپرست دانشگاه تهران در این دیدار گفت: دانشگاه تهران توان و استعداد زیادی دارد و امیدوارم با ساختاری که بانک ملت […]

جامع نیوز: مدیر عامل بانک ملت با سرپرست دانشگاه دیدار کرد در این دیدار تفاهم نامه ای بین دانشگاه تهران و بانک ملت منعقد شد.

به گزارش جامع نیوز، دکتر محمود نیلی احمدآبادی ، سرپرست دانشگاه تهران در این دیدار گفت: دانشگاه تهران توان و استعداد زیادی دارد و امیدوارم با ساختاری که بانک ملت ایجاد کرده بتواند خدمات بیشتری به دانشگاه تهران ارائه دهد.سرپرست دانشگاه تهران با اشاره به طرح سامان دهی دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد بانک ملت در این زمینه نیز بتواند مشارکت کند.مدیرعامل بانک ملت در این دیدار با اشاره به اهمیت دانشگاه تهران گفت: اینکه دانشگاه تهران در لیست ارائه خدمات بانک ملت باشد بسیار برای ما ارزش دارد.وی گفت: بانک ملت آمادگی دارد در حوزه‌های مختلف خدمات دانشجویی و ارائه تسهیلات به استادان ، کارکنان و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای تجاری سازی با دانشگاه تهران همکاری کند.در پایان این دیدار تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و بانک ملت امضا شد