جامع نیوز: لایحه افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها برای سال آینده در شورای شهر تصویب شد. در جلسه امروز شورای شهر بررسی یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال آینده که بر اساس آن شهرداری پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی قیمت تاکسی‌ها را ارائه کرده بود به تصویب رسید […]

جامع نیوز: لایحه افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها برای سال آینده در شورای شهر تصویب شد.

در جلسه امروز شورای شهر بررسی یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال آینده که بر اساس آن شهرداری پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی قیمت تاکسی‌ها را ارائه کرده بود به تصویب رسید و قرار شد تعیین نرخ نهایی تاکسی در پایتخت همزمان با تعیین نرخ اتوبوس و مترو باشد