به‌گزارش جامع نیوزازروابط‌عمومی بانک آینده، با توجه به لزوم حفظ یکپارچگی و ایجاد امنیت بیش‌تر برای مشتریان بانک آینده، «سامانه اینترنت‌بانک آینده»، به نشانی اینترنتی جدید (https://ib.ba24.ir)، انتقال یافت. بر همین اساس، مشتریان گرامی، از این پس می‌توانند با مراجعه به تارگاه رسمی بانک آینده، به نشانی (www.ba24.ir) و یا نشانی اینترنتی جدید (https://ib.ba24.ir)، از […]

به‌گزارش جامع نیوزازروابط‌عمومی بانک آینده، با توجه به لزوم حفظ یکپارچگی و ایجاد امنیت بیش‌تر برای مشتریان بانک آینده، «سامانه اینترنت‌بانک آینده»، به نشانی اینترنتی جدید (https://ib.ba24.ir)، انتقال یافت.

بر همین اساس، مشتریان گرامی، از این پس می‌توانند با مراجعه به تارگاه رسمی بانک آینده، به نشانی (www.ba24.ir) و یا نشانی اینترنتی جدید (https://ib.ba24.ir)، از این سامانه استفاده نمایند.