جامع نیوز:با دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری از سوی وزارت نفت با برداشت گاز، میزان ظرفیت تولید مخزن مشترک پارس جنوبی به ۳۸۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد. به گزارش جامع نیوز، سید مرتضی الهی؛ مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس، در حاشیه یازدهمین نمایشگاه […]

جامع نیوز:با دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری از سوی وزارت نفت با برداشت گاز، میزان ظرفیت تولید مخزن مشترک پارس جنوبی به ۳۸۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد.

به گزارش جامع نیوز، سید مرتضی الهی؛ مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس، در حاشیه یازدهمین نمایشگاه انرژی کیش در جمع خبرنگاران گفت: به زودی قول ١٠٠ میلیون متر مکعبی تولید گاز در فازهای ١٢، ١۵ تا ١٨ میدان پارس جنوبی محقق می شود.
وی در توضیح آخرین اقدام های صورت گرفته همسو با تاکیدهای وزیر نفت برای تامین ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز در زمستان امسال گفت: این تعهدات محقق می شود زیرا فاز ١٢ که شامل سه فاز است تکمیل شده و واحد ششم آن نیز تا آخر بهمن ماه راه اندازی می شود، همچنین در بخش دریا نیز سه سکو A ،B ،C تکمیل شده و تنها بخشی از سکوی C باقی مانده که آن هم به زودی راه اندازی می شود؛ از این رو در مجموع روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز غنی از فاز ١٢ پارس جنوبی استحصال می شود.
تحقق تولید ۴٠ میلیون متر مکعبی گاز شیرین از فاز ١۵ و ١۶ پارس جنوبی
الهی همچنین در توضیح آخرین وضع فازهای ١۶ و ١۵ گفت: یازده حلقه چاه فاز ١۶ و هفت حلقه چاه فاز ١۵ تکمیل شده و قرار است ١۴ میلیون متر مکعب گاز غنی از فاز ١۵ و ٢٨,٣ میلیون مترمکعب از فاز ١۶ استحصال شود که این میزان معادل ١.۵ فاز (بیش از ۴٠میلیون متر مکعب گاز) است.
وی تاکید کرد: هم اکنون گاز غنی دو فاز ١۶ و ١۵ به پالایشگاه این فازها رسیده و پالایشگاه به تدریج به ظرفیت نهایی خود می رسد و تولید ۴٠ میلیون مترمکعب گاز غنی در این فاز تا بهمن ماه محقق می شود.
تولید حدود ۶٠ میلیون متر مکعبی گاز شیرین از فاز ١٢ پارس جنوبی
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس با بیان این که پالایشگاه های فازهای ١۶ و ١۵ و ١٢ به پالایشگاه فازهای ٨ و ٧ و ۶ متصل شده اند، گفت: در حال حاضر بخشی از گاز تولید شده در این پالایشگاه ها از فازهای ۶ تا ٨ پارس جنوبی گرفته و مابقی از چاه های دریایی خود این فازها تامین می شود.
الهی همچنین در باره فازهای ١٨ و ١٧ گفت: هم اکنون نخستین ترین این فازها آماده شیرین سازی بوده و همزمان سکوی ١٨A بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به یکی از واحدهای پالایشگاهی فازهای ١۶ و ١۵ وصل شده است.
تولید از پارس جنوبی از ٣٨٠ میلیون متر مکعب فراتر رفت
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به سئوالی در مورد ظرفیت کنونی و پیشین تولید در میدان پارس جنوبی، گفت: با محاسبه محقق شدن ١٠٠ میلیون متر مکعب گاز در زمستان امسال و ١٠ فاز قبلی که در مدار بوده اند تولید گاز غنی پارس جنوبی به ٣٨٠ میلیون مترمکعب در روز می رسد، در حالی که این میزان پارسال حدود ٢٨٠ میلیون مترمکعب بود، البته در سالهای گذشته به ویژه در زمستان بیش از این میزان برداشت داشته ایم.
آخرین آمار از پیشرفت های فیزیکی فازهای ٣۵ ماهه
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس گفت: فاز ١٣ با پیشرفت ٧٢ درصد، فاز ١۴ با ۵٧ درصد، فاز ١٩ با ٨۴ درصد، فازهای ٢١ و ٢٠ با ٧٠ درصد و فازهای ٢۴ و ٢٣ و ٢٢ با ٧۴ درصد پیشرفت روند خوبی را طی می کنند، اما فاز ١٩ در میان این فازها پیشرو بوده و امیدواریم تا زمستان سال آینده در مدار قرار گیرد، زیرا خط لوله و حفاری های چاههای فاز ١٩ به پایان رسیده و پالایشگاه آن نیز بیش از ٨٠ درصد پیشرفت دارد.
بخش دریای فاز ١١ را ایرانی ها توسعه می دهند
الهی درباره وضع فاز ١١ و احتمال حضور شرکت های اروپایی در این فاز گفت: برنامه ریزی هایی برای حضور شرکت های خارجی در این فاز صورت گرفته بود، اما بسیاری از آنها به دلیل تحریم محقق نشد، از این رو چندی پیش وزارت نفت تصمیم گفته حفاری دریایی این فاز را با استفاده از توان داخلی آغاز کند؛ اما تاکنون درباره پیمانکار یا شرکت های خارجی در بخش خشکی تصمیمی گرفته نشده است.
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: اگر شرایط تحریم و حضور شرکت های خارجی تغییر کند امکان حضور آنها در فاز ١١ پارس جنوبی با تغییرهایی روبرو خواهد بود.
خبرهای خوش از لایه نفتی پارس جنوبی
مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس افزود: چاه های لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی حفاری شده و سکوی آن آماده نصب است و به زودی اتفاق های تازه ای در این مجموعه رخ می دهد.
الهی ادامه داد: امسال یکی از سال های منحصر به فرد پارس جنوبی بوده زیرا افزون بر تحقق تولید ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز برای زمستان پنج سکوی دریایی به صورت همزمان راه اندازی شده است.