جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر از افزایش سرمایه این بانک در سال آینده خبر داد و گفت‌: در صورت تایید دارایی‌های بانک ، پس از ارزیابی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری‌، سرمایه بانک شهر در سال آتی به ۱۶۰۰۰میلیارد ریال افزایش خواهد یافت . به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک شهر از افزایش سرمایه این بانک در سال آینده خبر داد و گفت‌: در صورت تایید دارایی‌های بانک ، پس از ارزیابی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری‌، سرمایه بانک شهر در سال آتی به ۱۶۰۰۰میلیارد ریال افزایش خواهد یافت .
به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب اظهار کرد‌: سال گذشته، سرمایه بانک از ۴۰۰۰ به ۸۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و با توجه به برنامه پیش بینی شده، حداکثر تا زمان برگزاری مجمع سال آینده، سرمایه بانک به ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.
مدیر عامل بانک شهر خاطر نشان کرد‌: به این منظور‌، مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک شهر‌تشکیل شده است و پس از طی فرآیند قانونی بررسی دارایی‌ها توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، سال آینده سرمایه بانک شهر به ۱۶ هزار میلیارد ریال، افزایش خواهد یافت .
وی در ادامه با اشاره به موضوع تحقق سود هر سهم(EPS) بانک شهر تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته این بانک با سرمایه ۱۶هزار میلیاردی، (EPS)خود را به رقم ۳۰۰ریال خواهد رساند که این رقم از دو محل عملیات بانکی بانک شهر و بخش عمده‌ای نیز از قبال فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه این بانک، در قالب هولدینگ‌ها، محقق خواهد شد.