جامع نیوز:رئیس مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر و رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران دیدار و بر تاثیر تعامل سازنده این دو نهاد در زندگی شهروندان تاکید کردند. به گزارش جامع نیوز، در دیدار دکتر فخیمی با دکتر گیل‌آبادی، زمینه‌‌های انجام تعامل بیشتر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود به منظور کیفی‌سازی […]

جامع نیوز:رئیس مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر و رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران دیدار و بر تاثیر تعامل سازنده این دو نهاد در زندگی شهروندان تاکید کردند.
به گزارش جامع نیوز، در دیدار دکتر فخیمی با دکتر گیل‌آبادی، زمینه‌‌های انجام تعامل بیشتر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود به منظور کیفی‌سازی ارایه خدمات به شهروندان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، فخیمی با تاکید بر اهمیت توسعه و عمران شهر‌ها و لزوم حمایت بانک شهر از شهرداری‌ها تصریح کرد‌: با توجه به این‌ که بخش عمده‌ای از سهام‌داران این بانک را شهرداری‌ها تشکیل می‌دهند، بانک شهر به عنوان بانک شهروندان، حمایت از شهرداری‌ها را در جهت ارتقاء سطح زندگی اجتماعی در دستور کار خود دارد.
وی همچنین افزود‌: در این راستا ارائه خدمات بهتر به شهروندان تهرانی، قطعاً نیازمند مشارکت شهرداری‌ تهران است و تعامل متقابل میان مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، زمینه استفاده مناسب از ظرفیت‌های دو جانبه را در مسیر بهره‌مندی شهروندان فراهم خواهد کرد.
بر این اساس، بهره‌مندی از ظرفیت تبلیغات شهری، جلب حمایت بانک شهر درپروژه های شهری و …، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.