جامع نیوز:در همایش “گرامیداشت پژوهشگران برتر”سیستم بانکی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور تعدادی از پژوهشگران و مدیران مراکز پژوهشی بانک ها و مؤسسات مالی کشور برگزار شد ؛بانک مسکن دو لوح تقدیر را از آن خود کرد. به گزارش جامع نیوزازبانک مسکن،در این مراسم که مقامات ارشد بانک مرکزی، رییس […]

جامع نیوز:در همایش “گرامیداشت پژوهشگران برتر”سیستم بانکی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور تعدادی از پژوهشگران و مدیران مراکز پژوهشی بانک ها و مؤسسات مالی کشور برگزار شد ؛بانک مسکن دو لوح تقدیر را از آن خود کرد.
به گزارش جامع نیوزازبانک مسکن،در این مراسم که مقامات ارشد بانک مرکزی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ابوالقاسم رحیمی انارکی و محسن عزیزی از اعضای محترم هیأت مدیره بانک مسکن حضور داشتند؛محمدامیر کرامت رییس اداره کل پژوهش و برنامه ریزی بانک مسکن به دلیل ، عملکرد مناسب این بانک در بخش پژوهش های انجام شده، عملکرد سالانه و انتشار چهار شماره فصلنامه پژوهشی ،موفق به دریافت لوح تقدیر با عنوان “مدیر پژوهشی منتخب نظام بانکی در سال ۱۳۹۳” گردید.
همچنین با ارسال نمونه پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران مستقل در نظام بانکی شهلا عباسی معاون اداره کل حوزه مدیریت بانک مسکن نیز به دلیل انجام مطالعه پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت عملکرد کارکنان در بانک مسکن” شایسته دریافت لوح تقدیر با عنوان “پژوهشگر منتخب نظام بانکی در سال ۱۳۹۳” قرار گرفت.