جامع نیوز:مجموع تعداد تراکنش‌های مالی دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در پایان آذر ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل ۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به ابزارهای نوین بانکی و کاهش هزینه‌ها، […]

جامع نیوز:مجموع تعداد تراکنش‌های مالی دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در پایان آذر ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل ۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به ابزارهای نوین بانکی و کاهش هزینه‌ها، ترافیک و آلودگی هوا، توسعه این ابزارها را در اولویت قرارداده است. آمارهای عملکردی حاکی از آن است که تعداد تراکنش¬های پایانه های فروش متصل به حسابهای این بانک در پایان آذر ماه۴۴ درصد رشد نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال٩٢ را نشان می دهند.
همچنین گزارش یاد شده بیانگر رشد ١٧ درصدی تعداد کل تراکنش‌های سیستم سپهر در پایان آذر ماه سال ٩٣ نسبت مقطع مشابه در سال قبل می باشد که این میزان رشد حاکی استقبال بیشتر مردم از خدمات نوین این بانک است.
گفتنی است این بانک با ٣٩۴ هزار مشتری اینترنتی با میانگین حدود ١١ میلیون تراکنش در ماه با رشد ٢۶درصدی، تعداد ۴٢٠هزار و ۴٠٠ دستگاه پایانه فروش (کارتخوان) متصل به حسابهای بانک صادرات ایران با بیش از ٣٢میلیون تراکنش در ماه و صدور حدود ۴۴ میلیون انواع کارتهای الکترونیک به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور نقش بسزایی در ترویج بانکداری نوین دارد.