جامع نیوز:محمد ستاری معتقد برای این که جامعه هدف در مسابقات عکاسی، مفهوم ارائه شده در فراخوان را درک کنند، بهتر است تعاریف را بسط داده تا هنرمندان نسبت به معانی آن آگاه شوند. به گزارش جامع نیوز، محمد ستاری داور هشتمین جشنواره سراسری عکس «ما می توانیم» درباره تناسب موضوعیت آثار با فراخوان جشنواره […]

جامع نیوز:محمد ستاری معتقد برای این که جامعه هدف در مسابقات عکاسی، مفهوم ارائه شده در فراخوان را درک کنند، بهتر است تعاریف را بسط داده تا هنرمندان نسبت به معانی آن آگاه شوند.

به گزارش جامع نیوز، محمد ستاری داور هشتمین جشنواره سراسری عکس «ما می توانیم» درباره تناسب موضوعیت آثار با فراخوان جشنواره گفت: برای این که جامعه هدف در مسابقات عکاسی، مفهوم ارائه شده در فراخوان را درک کنند، بهتر است تعاریف را بسط داده تا هنرمندان نسبت به معانی آن آگاه شوند.
وی ادامه داد: در این دوره کارها از نمود عینی کمتری با موضوع برخوردار بودند و در بقیۀ آثار نیز سنخیت مشهودی با جشنواره دیده نمی شد.
وی در این رابطه عنوان کرد: بیشتر آثار از جنبۀ تکنیک عکاسی و کادربندی قدرتمند ظاهر شده بودند ولی پرداختن به عکس مناظر، صنعت و… خیلی با موضوع جشنواره ارتباط نداشت.
این استاد دانشگاه متناوب بودن برگزاری جشنواره را در استقبال هنرمندان از آن مؤثر دانست و عنوان کرد: عکاسان ایرانی در دقیقه ۹۰کار می کنند. با این که عکاسان از تاریخ برگزاری جشنواره اطلاع دارند ولی این دلیل نمی شود که برگزار کنندگان جشنواره در ادوار مختلف و مکان های متنوع تبلیغ نکنند.
ستاری رأی هر داور را مربوط به خود او دانست و گفت: داوران باید در داوری ها خیلی محتاطانه عمل کنند. ممکن است بعضی از داوران از شخصیت کاریزماتیک و فن بیان خوبی برخوردار باشند و بخواهند نظرات سایر اعضای داوری را درخصوص اثری با خود همراه کنند که داوران دیگر باید از این امر اجتناب ورزند و متکی بر رأی خود باشند.

وی افزود: داوری آثار هنری با فضای بازار فرق می کند که هرکسی بخواهد با چابلوسی و تملق از اثری نظر سایر داوران را خریداری کند.
این داور جشنواره عکس «ما می توانیم» با بیان این که برگزار کنندگان یک مسابقه فرهنگی و هنری باید در انتخاب داوران مواردی را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: برگزار کنندگان باید داورانی را برای انتخاب آثار برگزینند که متناسب و همسنگ با یکدیگر باشند.
وی متذکر شد: داوران باید از نظر سابقه و سطح هنری توازن داشته باشند که در انتخاب آثار با تفاوت نگاه مواجه نشویم تا کار داوری نیز راحت تر انجام پذیرد.
وی چند فاکتور را برای انتخاب داوران به برگزار کنندگان پیشنهاد داد و گفت: این که داوران در جشنواره های مختلف کار انتخاب آثار را بر عهده داشته اند و دیدن عکس های بسیار در بالا بردن تجربه و رزومه یک داور تأثیرگذار است. داوران باید بر اساس نوع نگاه خود به عکاسی انتخاب شوند. مثلاً اگر عکاسی از منظره و طبیعت عکس می گیرد، نباید برای جشنواره ای مستند انتخاب شود.
ستاری در پایان، داوری هشتمین جشنواره عکس «ما می توانیم» را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: دو داوری که در کنار آن ها آثار را مورد انتخاب قرار دادیم بسیار حوصله کردند؛ به طوری که روی هر کدام از انتخاب هایمان بحث های زیادی صورت می گرفت و ماحصل آن جشنواره ای است که پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.