جامع نیوز: در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران دو فوریت طرح «شمول فرزندان معزز شهدا در مصوبه دریافت کارت بلیط الکترونیک و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر» مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش جامع نیوز، بر اساس متن پیشنهادی این طرح کارت بلیط الکترونیک ویژه فرزندان، والدین و همسران شهدا و جانبازان بیست […]

جامع نیوز: در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران دو فوریت طرح «شمول فرزندان معزز شهدا در مصوبه دریافت کارت بلیط الکترونیک و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش جامع نیوز، بر اساس متن پیشنهادی این طرح کارت بلیط الکترونیک ویژه فرزندان، والدین و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد به بالا و معلولان به صورت رایگان توزیع خواهد شد.همچنین به پیشنهاد اعضای شورای شهر همسران و فرزندان جانبازن اعصاب و روان ۲۵ درصد به بالا نیز تحت شمول این طرح قرار گرفتند.