جامع نیوز: مدیر عامل بانک شهر با اشاره به عزم قاطع این بانک ، در نزدیک شدن به بانکداری روز دنیا اظهار کرد : امروز بانکداری با روش سنتی قابل ارائه نیست و از آنجا که مردم خواهان دریافت راحت تر و به روزتر خدمات بانکی هستند، بانک شهر نیز در صدد توسعه خدمات الکترونیکی […]

جامع نیوز: مدیر عامل بانک شهر با اشاره به عزم قاطع این بانک ، در نزدیک شدن به بانکداری روز دنیا اظهار کرد : امروز بانکداری با روش سنتی قابل ارائه نیست و از آنجا که مردم خواهان دریافت راحت تر و به روزتر خدمات بانکی هستند، بانک شهر نیز در صدد توسعه خدمات الکترونیکی بانکی است

به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد بانک طی چند ماه گذشته خاطر نشان کرد: از زمان راه اندازی سامانه ۸۶۵۵رضایتمندی مردم از عملکرد بانک ، به بیش از ۵۰ درصد رسیده است . وی با تاکید بر اینکه مشتری مداری در اولویت اقدامات بانک است، تصریح کرد: در زمینه احترام مشتری نیز رضایتمندی شهروندان از ۴۹درصد به ۶۸درصد رسیده است که به طور حتم این میزان، نقطه مطلوب ما نیست و باید به بیش از ۹۰ درصد افزایش یابد . پورزرندی افزود: با اقدامات انجام شده به سمت بانکداری روز دنیا حرکت کردیم که جوایزی نیز در این خصوص، از کشورهای بلژیک ، اسپانیا و …، به بانک شهر تعلق گرفته است . وی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک شهر گفت: این بانک در یک سال گذشته یک بار افزایش سرمایه داشته است و در این مرحله نیز به سمت افزایش سرمایه ۱۶۰۰۰میلیارد ریالی حرکت می کند و در صورت تحقق، بین ۵بانک برتر قرار می گیرد