جامع نیوز:بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بانک های عامل معاملات بازار بورس کالا معرفی و نام بانک در پایگاه اینترنتی رسمی شرکت بورس کالای ایران درج شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران؛ در حال حاضر تنها ۶ بانک ملت، سامان، کشاورزی، تجارت، صادرات و رفاه کارگران موفق به کسب عاملیت شده […]

جامع نیوز:بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بانک های عامل معاملات بازار بورس کالا معرفی و نام بانک در پایگاه اینترنتی رسمی شرکت بورس کالای ایران درج شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران؛ در حال حاضر تنها ۶ بانک ملت، سامان، کشاورزی، تجارت، صادرات و رفاه کارگران موفق به کسب عاملیت شده اند و حدود ۱۰ بانک دیگر در مرحله ثبت درخواست و گذراندن آزمون های مربوطه توسط شرکت بورس کالای ایران هستند.
این گزارش حاکی است از سال ۱۳۹۲ ، ورود به حوزه بورس کالا به منظور بهره مندی مناسب از ظرفیت های بالقوه این بازار به عنوان یکی از اهداف استراتژیک بانک رفاه کارگران مورد توجه و اهتمام جدی قرار گرفت.