جامع نیوز: جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای پنجمین سال متوالی به بانک تجارت اهدا شد . به گزارش جامع نیوز، در هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد بانک تجارت موفق شد به عنوان بانک برتر کشور در حوزه مدیریت مالی برای پنجمین سال متوالی این جایزه […]

جامع نیوز: جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای پنجمین سال متوالی به بانک تجارت اهدا شد .

به گزارش جامع نیوز، در هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد بانک تجارت موفق شد به عنوان بانک برتر کشور در حوزه مدیریت مالی برای پنجمین سال متوالی این جایزه را به دست آورد. بانک تجارت طی چهارسال گذشته نیز موفق به کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران شده بود . این بانک یکی از بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است صورتهای مالی این با کمترین مشکل در مجامع عمومی به تصویب رسیده و استحکام و شفافیت مالی این بانک مورد تقدیر مدیران ارشد اقتصاد کشور قرار گرفته است. بانک تجارت همچنین تنها بانک ایرانی است که موفق به کسب رتبه از سوی موسسه مالی Capital Intelligence شده و توانمندی این بانک در ایفای تعهدات و مواجهه با ریسک مورد تائید قرار گرفته است.