جامع نیوز:با حضوردکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه سی تی اسکن بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تأمین اجتماعی خرم آباد به بهره برداری رسید. به گزار ش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس این گزارش ۳ میلیارد تومان برای خرید، تجهیز و استقرار دستگاه سی تی اسکن بیمارستان خرم آباد هزینه شده […]

جامع نیوز:با حضوردکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه سی تی اسکن بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تأمین اجتماعی خرم آباد به بهره برداری رسید.
به گزار ش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس این گزارش ۳ میلیارد تومان برای خرید، تجهیز و استقرار دستگاه سی تی اسکن بیمارستان خرم آباد هزینه شده است.
همچنین، سامانه اکسیژن ساز مرکزی بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد نیز با هزینه ۸۰۰ میلیون تومان خریداری و مورد بهره برداری قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، باند فرود بالگرد نیز در بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی خرم آباد با حضور دکتر نوربخش افتتاح شدو پروژه آماده سازی زمین فوتسال این بیمارستان نیز با اعتباری بالغ بر ۱۲۰میلیون تومان آغاز شد.