جامع نیوز: بانک تجارت در جمع صد شرکت برتر ایران رتبه هشتم را به دست آورد. به گزارش جامع نیوز، در ارزیابی صورت گرفته برای انتخاب صد شرکت برتر کشور که از سوی سازمان مدیریت صنعتی و براساس صورتهای مالی سال ۹۲ صورت گرفته ، بانک تجارت موفق به کسب رتبه هشتم در میان صد […]

جامع نیوز: بانک تجارت در جمع صد شرکت برتر ایران رتبه هشتم را به دست آورد.
به گزارش جامع نیوز، در ارزیابی صورت گرفته برای انتخاب صد شرکت برتر کشور که از سوی سازمان مدیریت صنعتی و براساس صورتهای مالی سال ۹۲ صورت گرفته ، بانک تجارت موفق به کسب رتبه هشتم در میان صد شرکت برتر کشور و رتبه دوم در میان بانکهای ایرانی این رده بندی شد. معیار این ارزیابی شاخصهایی چون ، شاخص‌های اندازه و رشد شرکت ، شاخص‌های سودآوری و عملکرد ، شاخص‌های نقدینگی و شاخص های بازار بوده و با هدف ایجاد امکان شناخت دقیق‌تر از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور صورت می گیرد. بانک تجارت طی ماه‌های اخیر نیز موفق به دریافت جایزه ملی بهره وری ، جایزه ملی مدیریت مالی ایران و تندیس سیمرغ زرین مدیریت شده است .