جامع نیوز: بانک ملت به عنوان نخستین بانک کشور با همکاری مناطق آزاد قشم، از کارت شهروندی قشم رونمایی کرد. به گزارش جامع نیوز، مراسم رونمایی از کارت شهروندی قشم با حضور اکبر ترکان مشاور رییس جمهوری و دبیرشورای عالی مناطق آزاد کشور، علی اکبر شعبانی فرد جهرمی رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان مناطق آزاد […]

جامع نیوز: بانک ملت به عنوان نخستین بانک کشور با همکاری مناطق آزاد قشم، از کارت شهروندی قشم رونمایی کرد.

به گزارش جامع نیوز، مراسم رونمایی از کارت شهروندی قشم با حضور اکبر ترکان مشاور رییس جمهوری و دبیرشورای عالی مناطق آزاد کشور، علی اکبر شعبانی فرد جهرمی رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان مناطق آزاد قشم، بازارگان معاون هماهنگی و برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور ، احمد حبیبی معاون توسعه مدیریت سازمان مناطق آزاد، علیرضا لگزایی رییس هیات مدیره بانک ملت و جمعی از مدیران ارشد این بانک برپا شد.
کارت شهروندی قشم با هدف برخورداری شهروندان این جزیره از کارت شناسایی شهروندی از سوی بانک ملت طراحی و پیاده سازی شده است.
در این کارت، شماره منحصر بفردی برای هر شهروند ارائه می شود که مشابه کارت ملی در جغرافیای جزیره قشم است.
کارت شهروندی قشم قابلیت های یک کارت بانکی را دارد و دارندگان آن می توانند انوع خدمات بانکی را از بانک ملت و خدمات شتابی واینترنتی را از درگاه های شبکه بانکی دریافت کنند.