جامع نیوز:شرکت پتروشیمی لرستان تولید کننده سالانه ٣٠٠ هزار تن اتیلن سبک وسنگین خطی و٣٠ هزارتن بوتن -١ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه ١٣ بهمن ماه افتتاح میشود. با آغاز به کاراین شرکت که از ٢٣٣ میلیون یورو تسهیلات بانک صنعت و معدن استفاده کرده است برای ۵٨٠ نفرامکان اشتغال […]

جامع نیوز:شرکت پتروشیمی لرستان تولید کننده سالانه ٣٠٠ هزار تن اتیلن سبک وسنگین خطی و٣٠ هزارتن بوتن -١ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه ١٣ بهمن ماه افتتاح میشود.
با آغاز به کاراین شرکت که از ٢٣٣ میلیون یورو تسهیلات بانک صنعت و معدن استفاده کرده است برای ۵٨٠ نفرامکان اشتغال ایجاد خواهد شدکه با راه اندازی صنایع پائین دستی این رقم تا ۵ هزار شغل افزایش پیدا می کند.
پتروشیمی لرستان درسه فاز راه اندازی شده که نخستین آن شامل سرویس های جانبی ودر شهریورماه سال ١٣٩٢ بوده ، دومین فاز مربوط به تولید بوتن -١ بوده و در فروردین ماه سال ١٣٩٣ راه اندازی شده است و در فاز نهائی که در دهه فجر امسال افتتاح می شود پلی اتیلن سبک و سنگین خطی تولید خواهد کرد.
در طرح پتروشیمی لرستان از آخرین فناوری جهانی برای حفظ محیط زیست استفاده شده و تأمین مالی و پیمانکاری آن از طریق منابع و متخصصین داخلی انجام شده است .
گفتنی است عملیات اجرایی شرکت پتروشیمی لرستان از اول مهر ماه سال ١٣٨٨ آغاز شده و در سیزدهم بهمن ماه امسال ، بهره برداری ازآن آغاز می شود.