جامع نیوز:مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه شورای هماهنگی دبیران ستاد احیا، نوسازی و بهسازی مناطق اظهار داشت: قطعات ریزدانه سهم کمتری را در استفاده از تسهیلات تشویقی نوسازی به خود اختصاص داده اند. به گزارش جامع نیوز، فتح اللهی با بیان این که حدنصاب ریزدانگی در سند طرح جامع و مصوبه شورای عالی […]

جامع نیوز:مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه شورای هماهنگی دبیران ستاد احیا، نوسازی و بهسازی مناطق اظهار داشت: قطعات ریزدانه سهم کمتری را در استفاده از تسهیلات تشویقی نوسازی به خود اختصاص داده اند.

به گزارش جامع نیوز، فتح اللهی با بیان این که حدنصاب ریزدانگی در سند طرح جامع و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ۲۰۰ متر مربع است، خاطرنشان کرد: در شهر تهران هم اکنون ۹۲۹۶۲۶ پلاک وجود دارد که از این تعداد ۶۸ درصد، مساحت کمتر از ۲۰۰ متر مربع دارند و ۱۴ درصد وسعت قطعات شهر را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: در بافت فرسوده شهر تهران حدود ۲۰۵ هزار پلاک وجود دارد که ۱۸۷ هزار از این پلاک ها زیر ۲۰۰ متر مربع هستند؛ به بیانی دیگر حدود ۹۱.۵% از قطعات داخل بافت که ۶۸.۳% مساحت را به خود اختصاص داده اند زیر خط استاندار سند طرح جامع است و ضرورت دارد توجه ویژه ای برای نوسازی این پلاک ها معطوف شود.وی اظهار داشت: میانگین تعداد پلاک های تجمیعی از ۲ در سال ۱۳۸۷ به ۲.۷۶ در سال ۱۳۹۲ و سهم پروانه های تجمیعی در کل پروانه های صادره از ۱ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین با ارائه آمار دقیق از میزان استفاده پلاک های ریزدانه زیر ۲۰۰ متر و مقایسه آن با پلاک های بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع، خاطرنشان کرد: بر مبنای سیاست های تشویقی که تاکنون اعمال شده است قطعات ریزدانه سهم کمتری را در استفاده از تسهیلات تشویقی برای نوسازی به خود اختصاص داده اند.

وی در ادامه افزود: با عنایت به مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین وضعیت موجود دانه بندی قطعات و شبکه معابر در بافت های فرسوده، عملاً صدور پروانه در این بافت ها با مشکل مواجه خواهد شد، از این رو ضوابط ویژه بافت با رویکرد تسهیل و تشویق نوسازی بافت های فرسوده و هدفمندی توزیع مشوق ها در دستور کار سازمان قرار گرفت و جلسات متعددی با شهرداران مناطق و سایر متولیان پیرامون تدوین بسته های تشویقی جدید برگزار شد.فتح اللهی در ادامه این جلسه در خصوص سیاست های انقباظی و انبساطی تدوین شده در بسته های تشویقی جدید پیشنهادی و مشوق هایی همچون تخفیفات عوارض، تراکم تشویقی، پارکینگ، یارانه سود بانکی شهرداری و دولت، پرداخت هزینه تشکیل پرونده، پرداخت کمک هزینه احداث نما و عوارض سالیانه نوسازی توضیح داد