جامع نیوز:تغییر نام مدیون با واریز پنج درصد از مانده بدهی منجر به فسخ یکی از خدمات بانک مسکن در طرح ۷۶ است که در ماه های بهمن و اسفند سال جاری به مشتریان این بانک ارایه می شود. به گزارش جامع نیوزبه نقل ازروابط عمومی بانک مسکن،در طرح ۷۶ بانک مسکن امکان تغییر نام […]

جامع نیوز:تغییر نام مدیون با واریز پنج درصد از مانده بدهی منجر به فسخ یکی از خدمات بانک مسکن در طرح ۷۶ است که در ماه های بهمن و اسفند سال جاری به مشتریان این بانک ارایه می شود.
به گزارش جامع نیوزبه نقل ازروابط عمومی بانک مسکن،در طرح ۷۶ بانک مسکن امکان تغییر نام مدیون با واریز پنج درصد از مانده بدهی منجر به فسخ مشروط برعدم وجود اقساط معوق و عدم تقاضای مابه التفاوت تسهیلات فراهم گردید.
مشتریان بانک مسکن می توانند از طریق مرکز ارتباط با مشتریان بانک مسکن، سایت بانک مسکن و شعب این بانک در سراسر کشور از جزئیات بیشتر این طرح مطلع شوند.