جامع نیوز: در چهارمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری، مدیرعامل بانک شهر به دلیل تلاش در مسیر احقاق حقوق مصرف‌کننده و رضایتمندی مشتری، شایسته اهدای لوح تقدیر دانسته شد. به گزارش جامع نیوز، در این اجلاس که با رویکرد تجلیل از واحدهای مشتری‌مدار و پاسخگو برگزار شد، لوح تقدیر رضایتمندی مشتریان از سوی محمدسعید اربابی، نماینده […]

جامع نیوز: در چهارمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری، مدیرعامل بانک شهر به دلیل تلاش در مسیر احقاق حقوق مصرف‌کننده و رضایتمندی مشتری، شایسته اهدای لوح تقدیر دانسته شد.

به گزارش جامع نیوز، در این اجلاس که با رویکرد تجلیل از واحدهای مشتری‌مدار و پاسخگو برگزار شد، لوح تقدیر رضایتمندی مشتریان از سوی محمدسعید اربابی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سیدمحمد جعفری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به مدیرعامل بانک شهر اختصاص یافت.در این لوح تقدیر، با اشاره به جایگاه والای گرامی داشتن حقوق مردم در تمامی ادیان و فرهنگ‌ها، آمده است: “در دنیای تجارت امروز، عنوان رضایتمندی مشتری، یکی از عوامل بنیادی ماندگاری و تعالی سازمانی است؛ بانک شهر به اهتمام دکتر حسین محمدپورزرندی، شایسته دریافت لوح تقدیر در مسیر احقاق حقوق مصرف‌کننده و رضایتمندی مشتری شناخته شده است