جامع نیوز:براساس «رتبه بندی صد شرکت برتر IMI-100» ، درمیان ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور، بانک کارآفرین از نظر شاخص «بازدهی فروش» در گروه بانک ها و موسسات اعتباری، «رتبه نخست» را کسب کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک کارآفرین، در هفدهمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران که در مرکز همایش های بین المللی […]

جامع نیوز:براساس «رتبه بندی صد شرکت برتر IMI-100» ، درمیان ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور، بانک کارآفرین از نظر شاخص «بازدهی فروش» در گروه بانک ها و موسسات اعتباری، «رتبه نخست» را کسب کرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک کارآفرین، در هفدهمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران که در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه با هدف معرفی ۵۰۰ شرکت برتر کشور از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، بانک کارآفرین به دلیل سودآوری و عملکرد مطلوب از نظر شاخص «بازدهی فروش» رتبه نخست را در میان «گروه بانک ها و موسسات ملی و اعتباری» به دست آورد.
گفتنی است منظور از بازده فروش، حاصل تقسیم سود قبل از کسر مالیات شرکت بر میزان فروش شرکت است و متوسط سود شرکت حاصل از هر ریال فروش را نشان می‎دهد.
این گزارش می افزاید: همایش امسال به معرفی ۵۰۰ شرکت برتر «شرکت های پیشرو(انتخاب شده براساس روند رشد طی چهارسال اخیر)»، «شرکت های برتر از نظر رشد» و «شرکت های برتر دارای رتبه های ویژه» پرداخته است.
گفتنی است، همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر کشور از ۱۷ سال پیش هرساله برمبنای شاخص هایی چون «شاخص‌های اندازه و رشد شرکت(فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال)»،« شاخص‌های سودآوری و عملکرد(سود آوری، رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی، نسبت مالکانه»،« شاخص‌های صادرات(صادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات، نسبت صادرات به فروش »، «شاخص‌های نقدینگی(نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش و نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی)»، «شاخص‌های بدهی‌(نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره)» و« شاخص‌های بازار(ارزش بازار، بازده بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت P/E، نسبت P/B)» شرکت ها را ارزیابی و رتبه بندی می کند.
شایان ذکر است که هفدهمین سال رتبه بندی شرکت های ایرانی(IMI-100) با هدف شفاف‌سازی فضای کسب و کار کشور و گسترش رقابت‌ بین شرکت‌های ایرانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام می شود. این رتبه بندی به سازمان های حاکمیتی و سیاستگذاران اقتصادی در تحلیل روند اقتصادی کشور، رشد رقابت در بخش های دولتی و خصوصی و در نهایت، اجرای سیاست های اصلاحی و تعیین راهبردهای آینده شرکت ها کمک های ارزنده ای می کند.