جامع نیوز:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تأمین اجتماعی را استراتژیک ترین سازمان کشور دانست وافزود: این سازمان با منابع اقتصادی و خیل ذینفعان می تواند عرصه های جدید سرمایه گذاری را شناسایی و ورود کند. به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر علی آقا محمدی در دومین پانل تخصصی سرمایه گذاری با محوریت […]

جامع نیوز:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تأمین اجتماعی را استراتژیک ترین سازمان کشور دانست وافزود: این سازمان با منابع اقتصادی و خیل ذینفعان می تواند عرصه های جدید سرمایه گذاری را شناسایی و ورود کند.
به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر علی آقا محمدی در دومین پانل تخصصی سرمایه گذاری با محوریت اقتصاد مقاومتی در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: در تعریف چشم انداز کشور، جمهوری اسلامی ایران باید در تمام ابعاد مادی ومعنوی در منطقه موقعیت ممتاز پیدا کند و به الگوی اقتصاد ملی و بومی با استفاده از فرهنگ انقلابی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه باید برای افزایش نرخ رشد عملکرد اقتصادی کشور برنامه ریزی و از تمامی ظرفیت های داخلی حداکثر استفاده را کرد، اظهار داشت: اگر بخواهیم به عنوان کشور با نفوذ و قدرتمند در منطقه مطرح و آنهارا مدیریت کنیم، نیاز به افزایش نرخ رشد است.
وی سازمان تأمین اجتماعی را یک مجموعه تأثیر گذار با ذینفعان فراوان معرفی و تصریح کرد: اگر این مجموعه بتواند نقش رهبری پیدا کند و منافع ملی را لحاظ کند، اقتصاد مقاومتی پیاده می شود.
دکتر آقا محمدی تصریح کرد: سازمان های بزرگ مانند سازمان تأمین اجتماعی باید به پژوهش مجهز شوند تا بتوانند از پتانسیل های خود برای افزایش رفاه عمومی استفاده کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان مخاطرات سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان از لحاظ منابع و مصارف به نقطه سر به سری رسیده است که باید برای خروج از این وضعیت در خصوص بدهی دولت تدابیری اندیشیده شود و بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
دکتر آقا محمدی با بیان اینکه باید مهار تورم یک گفتمان ملی شود، تصریح کرد: تورم منجر به مرگ سازمان ها می شود که در این دولت مهار تورم یک خواسته است و باید برای ریشه کنی ریشه های تورم، افزایش نرخ رشد و ایجاد شغل تلاش جدی کنیم.
وی اظهار داشت: بخش های تکنولوژی های جدید، واردات، نفت و گاز از حوزه هایی است که کشوردارای نیروی انسانی تحصیل کرده است که باید سازمان های بزرگ تیم های مطالعاتی برای طراحی اندیشه ها و ایده پروری تشکیل دهند تا از این ظرفیت ها بیشترین بهره برداری کنند.
دکتر آقا محمدی گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید دارایی های راکد خود را احیا کند وتمامی ذینفعان خود را در آن مشارکت دهد تا در بلند مدت سود مناسبی کسب شود.