جامع نیوز:نخستین ضمانت نامه بانکی با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی بانک سینا صادر شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، نخستین ضمانت نامه بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی این بانک صادر شد. بر اساس توافقات به عمل آمده بین بانک سینا و صندوق نوآوری و شکوفایی […]

جامع نیوز:نخستین ضمانت نامه بانکی با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی بانک سینا صادر شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، نخستین ضمانت نامه بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی این بانک صادر شد.
بر اساس توافقات به عمل آمده بین بانک سینا و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، از ابتدای بهمن ماه امسال صدور ضمانت نامه بانکی جهت شرکت های دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم شده است که نخستین بار این ضمانت نامه از سوی بانک سینا صادر شد.
طبق این گزارش، تاکنون دو فقره ضمانت نامه بانکی برای شرکت های متقاضی صادر شده و این خدمت برای کلیه شرکت های دانش بنیان متقاضی ضمانت نامه قابل ارائه است. این در حالی است که تا قبل از این تاریخ، این گونه ضمانت نامه ها تنها از طریق صندوق های مالی ارائه می شد.