جامع نیوز:فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در شعب بانک سینا تا روز پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه ادامه دارد. به گزارش جامع نیوزفروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب ۲۲ درصد سالانه که از روز شنبه۱۱ بهمن ماه در شعب بانک سینا […]

جامع نیوز:فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در شعب بانک سینا تا روز پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه ادامه دارد.

به گزارش جامع نیوزفروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب ۲۲ درصد سالانه که از روز شنبه۱۱ بهمن ماه در شعب بانک سینا آغاز شده تا روز پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه جاری ادامه دارد.
بنا بر گزارش های دریافتی، استقبال از این اوراق مناسب بوده و تمامی هموطنان می توانند با مراجعه به شعب بانک سینا در سراسر کشور نسبت به خرید این اوراق اقدام نمایند.
این اوراق یکساله، با نام و معاف از مالیات و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه است و باز خرید قبل از سررسید اوراق نیز با نرخ سود ۱۷ درصد سالیانه امکان پذیر است.
سررسید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام به مدت یک سال از تاریخ صدور و با نرخ سود علی الحساب ۲۲ درصد سالیانه است.