جامع نیوز: معاون فناوری‌اطلاعات بانک گفت: وجود ابزارهای الکترونیک، زمینه‌ساز تسهیل و تسریع مطلوب در فرایند گردش مالی و جمع‌آوری نقدینگی خُرد در شهرهای کشور است. به گزارش جامع نیوز، مهندس عبدالرضا گلزاری با بیان این مطلب اظهار کرد: منابع موردنظر بانک شهر، تنها معطوف به منابع در اختیار شهرداری‌ها نیست و بخش عمده‌ای از […]

جامع نیوز: معاون فناوری‌اطلاعات بانک گفت: وجود ابزارهای الکترونیک، زمینه‌ساز تسهیل و تسریع مطلوب در فرایند گردش مالی و جمع‌آوری نقدینگی خُرد در شهرهای کشور است.
به گزارش جامع نیوز، مهندس عبدالرضا گلزاری با بیان این مطلب اظهار کرد: منابع موردنظر بانک شهر، تنها معطوف به منابع در اختیار شهرداری‌ها نیست و بخش عمده‌ای از این منابع می‌تواند از طریق کمک شهرداری‌ها در جمع‌آوری منابع عمومی شهروندان در سراسر کشور تامین شود.
وی، خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و تجربه‌های پیشین، هم‌افزایی بانک شهر و شهرداری‌ها بر مبنای انجام توافق‌ها و پیاده‌سازی امکان بهره‌برداری از این فضا به کمک بستر فناوری‌اطلاعات، همواره مقرون به صرفه و اقتصادی بوده است.