جامع نیوز:مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه بیمه شدگان تأمین اجتماعی پس از تجویز دارو باید در زمان قانونی مقرر نسبت به دریافت دارو ویا خدمات درمانی اقدام کنند، به تشریح نحوه ارائه دارو وخدمات به بیمه شدگان پس از تجویز پزشک پرداخت. به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، […]

جامع نیوز:مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه بیمه شدگان تأمین اجتماعی پس از تجویز دارو باید در زمان قانونی مقرر نسبت به دریافت دارو ویا خدمات درمانی اقدام کنند، به تشریح نحوه ارائه دارو وخدمات به بیمه شدگان پس از تجویز پزشک پرداخت.
به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمد توانایی مهلت تحویل نسخ داروئی و دریافت دارو از داروخانه های ملکی را ۷۲ ساعت و مهلت مراجعه بیماران برای دریافت خدمات پاراکلینیک را ۳۰ روز پس از تجویز توسط پزشکان فعال در همان مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد.
وی در خصوص مهلت تحویل نسخ دارویی از مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بیمه شدگان تا ۱۰ روز پس از تجویز دارو فرصت دارند تا داروی مورد نیاز خود را از داروخانه های طرف قرارداد دریافت کنند.
دکتر توانایی افزود: با توجه به راه اندازی طرح تایید اینترنتی نسخ داروئی، در صورتی که نسخه داروئی در دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی تایید شده باشد، تایید نهایی توسط داروخانه های طرف قرار داد سازمان تأمین اجتماعی، تا ۱۵ روز بعد از آن امکان پذیر است.
مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: مهلت مراجعه بیمه شدگان برای دریافت خدمات پاراکلینیک از مراکز طرف قرار داد ، ۳۰ روز بعد از تاریخ تجویز نسخه توسط پزشک معالج است.
وی در خصوص پوشش بیمه ای ویتامین ها و مکمل های غذایی از سوی سازمان های بیمه گر اظهار داشت: برخی از انواع ویتامین ها ومکمل های غذایی مورد تعهد سازمان های بیمه گر قرار دارند، از جمله مکمل های مورد مصرف نوزادان و اطفال مانند قطره های خوراکی مولتی ویتامین وآهن، همچنین مکمل های مورد مصرف بانوان به ویژه در زمان بارداری نظیر کلسیم، آهن واسید فولیک نیز در لیست داروهای مورد تعهد سازمان های بیمه گر قرار دارند.