جامع نیوز:معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور ارتقاء خدمات درمانی به بیمه شدگان ،نوسازی و بهسازی بیمارستان ها ی قدیمی سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است. به گزارش جامع نیوز، دکتر محمد علی همتی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید بیمارستان تأمین اجتماعی آیت الله کاشانی تهران افزود: برخی از بیمارستان های سازمان تامین […]

جامع نیوز:معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور ارتقاء خدمات درمانی به بیمه شدگان ،نوسازی و بهسازی بیمارستان ها ی قدیمی سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است.
به گزارش جامع نیوز، دکتر محمد علی همتی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید بیمارستان تأمین اجتماعی آیت الله کاشانی تهران افزود: برخی از بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۰ سال قدمت دارند به همین دلیل بهسازی و بازسازی مراکز درمانی و بیمارستان های ملکی این سازمان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ۷۷ بیمارستان و بیش از ۲۵۰ مرکز درمانی و بهداشتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمارستان آیت الله کاشانی ۵۰ سال قبل توسط یک خیر احداث شده بود و با توجه به اینکه در منطقه سنتی کارگری قرار دارد، به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی نسبت به ایجاد ساختمان جدید در کنار آن اقدام کرد.
دکتر همتی اظهار داشت: به زودی بیمارستان لواسانی در شرق تهران نوسازی می شود و در سال جاری نیز مقاوم سازی بیمارستان ها در مقابل خطرات طبیعی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ۲۲۰ برنامه برای مقاوم سازی بیمارستان ها اجرایی شد، گفت: برخی بیمارستان ها در برابر حوادث غیرمترقبه آسیب پذیر هستند، در صورت وقوع حوادث و نمی توانند به بیمه شدگان خدمات ارائه دهند بر همین اساس تامین اجتماعی برنامه های متعددی برای نوسازی و بازسازی مراکز درمانی در مناطق مختلف سراسر کشور انجام می دهد.
دکترهمتی در مورد ارتقای هتلینگ بیمارستان ها نیز گفت: در سال آینده برنامه هایی برای ارتقای هتلینگ بیمارستانی اجرایی می شود .
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: باید پیگیر عدالت در ارائه خدمات باشیم و با ساخت مراکز جدید درمانی به این سمت حرکت خواهیم کرد.
وی افزود: عملیات احداث ۲۶ مرکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در کشور آغاز شده است.