جامع نیوز:بانک گردشگری و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تفاهم نامه ای به منظور همکاری متقابل امضا نمودند. به گزارش جامع نیوزاز بانک گردشگری این تفاهم نامه که به امضای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک و مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران رسید دو طرف […]

جامع نیوز:بانک گردشگری و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تفاهم نامه ای به منظور همکاری متقابل امضا نمودند.
به گزارش جامع نیوزاز بانک گردشگری این تفاهم نامه که به امضای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک و مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران رسید دو طرف تاکید کردند تا با حمایت و تعامل دوجانبه زمینه همکاری بیشتر را فراهم سازند.
بر اساس این گزارش در این تفاهم نامه مقرر شد تا بانک با حمایت از بخش تولید و بازرگانی شرکتهای عضو انجمن به تسهیل صادرات آنها نیز کمک نماید.
انجمن صنایع دام ، طیور و آبزیان ایران نیز متعد شد تا با پذیرفتن بانک گردشگری به عنوان بانک همراه با مجموعه انجمن و استفاده از خدمات آن از بانک گردشگری حمایت کند.