جامع نیوز:​تعداد کل تراکنشهای سامانه سپهر بانک صادرات ایران در طی دی ماه سال جاری به مرز ۶۶٣ میلیون تراکنش رسید. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک در دی ماه سال جاری به طورمیانگین روزانه بیش از ٢٢ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع ۶۶٢ میلیون و ٧٩٠ […]

جامع نیوز:​تعداد کل تراکنشهای سامانه سپهر بانک صادرات ایران در طی دی ماه سال جاری به مرز ۶۶٣ میلیون تراکنش رسید.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک در دی ماه سال جاری به طورمیانگین روزانه بیش از ٢٢ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع ۶۶٢ میلیون و ٧٩٠ هزار تراکنش موفق مالی انجام دادند. این میزان رشد تراکنش ها نمایانگر استقبال مشتریان از خدمات این بانک به دلیل سهولت انجام کار از طریق سیستم سپهر می باشد.
براساس این گزارش بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری نوین، جلب رضایت و تامین رفاه و آسایش مشتریان و همچنین صرفه جویی دروقت و هزینه هموطنان، از سال ٧٩ نسبت به نصب و راه اندازی سیستم پردازش هوشمند رایانه ای(سپهر) درشعب خود اقدام نموده است که با توجه به سرعت، تنوع خدمات، سهولت و امنیت بالای سیستم سپهر، استقبال مردم از این خدمات زیاد بوده، به طوری که تا پایان دی ماه سال جاری حدود ۵۴ میلیون حساب الکترونیکی توسط هموطنان درشعب این بانک افتتاح شده است.
گفتنی است تعداد کل تراکنشهای سیستم سپهر در پایان دی ماه سال ٩٣ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بیانگر ٣١ درصد رشد میباشد. همچنین میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر در مقطع مذکور حاکی از ٣١ درصد رشد می باشد.